Om företaget

Tanken på att starta eget företag hade fått gro några år innan Linda, år 2021 gjorde slag i saken och sadlade om från en heltidsanställning inom vården till att driva eget företag på heltid. Linda påbörjade kursen FRK Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap®, och blev klar hösten 2021. Sedan dess har kurser hållits regelbundet.

Företaget har sin adress i Kaskö, men är verksamt i huvudsak i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax och Vasa. Förutom första hjälpen-kurser erbjuder Stay Alive även sina kunder första hjälpen-utrustning, hjärtstartare och konsulttjänster.

Genom arbetserfarenhet har Linda erfarit vikten av första hjälp kunskaper hos allmänheten. Linda vill lära ut första hjälp kunskaper på ett naturligt och avslappnat sätt. Kurserna genomförs till stor del genom praktiska övningar och diskussioner.

Linda Haglund

Linda har mångårig erfarenhet inom akut-, och ambulansverksamhet. Sedan 2018 arbetar Linda inom hjärtintensivvård på Umeå Universitetssjukhus.

2012

Yrkesakademin i Österbotten, Närvårdare med inriktning akutsjukvård

2015

Yrkeshögskolan Novia, Sjukskötare YH

2018

Umeå Universitet, Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård

2019

Akademiska sjukhuset, Certifierad SMART instruktör (kan bedriva medicinska simuleringar enligt SMART konceptet)

2021

FRK Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap®

Jag har träffat patienter som drabbats av hjärtstillestånd, där en person påbörjat hjärt- och lungräddning, och som därav räddat livet på sin medmänniska. Och visst har både patienten och den person som agerat, varit tacksamma till att det fanns kunskaper i hur man skall gå till väga vid en sådan situation.

- Linda Haglund

- Linda Haglund

Jag vill att deltagarna efter en kurs skall känna att man vågar agera i en situation, där det krävs att någon agerar. Om det så bara är att ringa nödsamtalet, även det räddar liv!

Samarbetspartners
Samarbetspartners
0 +
personer utbildades inom första hjälpen 2023