Stay Alive första hjälpen-kurser

Första hjälpen-kurser

Stay Alive erbjuder certifierade första hjälpen-kurser enligt Röda Korsets utbildningsprogram. En del av kurserna kan ordnas som kombinationsutbildning, det vill säga att den teoretiska delen genomförs självständigt online, och den praktiska delen genomförs som närstudier. En sådan kurs kan vara tidsbesparande för er verksamhet. Kurserna ordnas i huvudsak i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax och Vasa med omnejd.

Om ni inte är i behov av Röda Korsets certifiering ordnar vi första hjälpen-kurser enligt eget utbildningsprogram. Hittar ni inte en första hjälpen-kurs som passar ert behov, ta kontakt så hjälps vi åt.

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

Behandlar dom viktigaste första hjälpen-åtgärderna.

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

Ordnas som närstudier eller som kombinationsutbildning.

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

Ordnas som närstudier eller som kombinationsutbildning.

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

En mer djupgående kurs.

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Stay Alive - Livräddande första hjälp

Innehållet enligt era önskemål och behov.

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Stay Alive - Första hjälp för småbarnsföräldrar

Anpassat innehåll, inför sommaren och inför vintern.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Kursen FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® behandlar dom viktigaste första hjälpen-åtgärderna. Kursinnehållet riktas för att passa just er verksamhet. Önskar ni att något ytterligare ämne behandlas på kursen är det möjligt att lägga till ett eller flera ämnen.

Kursinnehåll

– Hur agerar man i en nödsituation?

– Första hjälpen vid:

 • Medvetslöshet
 • Livlöshet samt hjärt-, och lungräddning med rådgivande hjärtstartare
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Riklig blödning
 • Störning i blodcirkulationen (chock)

– Förebyggandet av olyckor

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Kursen FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® kan ordnas som närstudier eller som kombinationsutbildning. Innehållet i kurserna är detsamma, det är genomförandet som skiljer åt.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® närstudier, ordnas som fysisk kurs.

FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® kombinationsutbildning, förverkligas i två steg. Teoridelen genomförs självständigt online, och den praktiska delen genomförs som närstudier. Kursinnehållet riktas för att passa just er verksamhet.

Kursinnehåll

– Hur agerar man i en nödsituation?

– Första hjälpen vid:

 • Medvetslöshet
 • Livlöshet samt hjärt-, och lungräddning med rådgivande hjärtstartare
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Riklig blödning
 • Störning i blodcirkulationen (chock)
 • Sår och brännskador
 • Sjukdomsanfall

– Psykisk första hjälp

– Förebyggandet av olyckor

FRK Första Hjälpen FHJ 1®

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Kursen FRK Första Hjälpen FHJ 1® kan ordnas som närstudier eller som kombinationsutbildning. Innehållet i kurserna är detsamma, det är genomförandet som skiljer åt.

FRK Första Hjälpen FHJ 1® (16t) närstudier, ordnas som fysisk kurs.

FRK Första Hjälpen FHJ 1® (16t) kombinationsutbildning, förverkligas i två steg. Teoridelen genomförs självständigt online, och den praktiska delen genomförs som närstudier.

Kursinnehållet riktas för att passa just er verksamhet.

Kursinnehåll

– Hur agerar man i en nödsituation?

– Första hjälpen vid:

 • Medvetslöshet
 • Livlöshet samt hjärt-, och lungräddning med rådgivande hjärtstartare
 • Främmande föremål i luftvägarna
 • Riklig blödning
 • Störning i blodcirkulationen (chock)
 • Sår och brännskador
 • Sjukdomsanfall
 • Benbrott och ledskador
 • Andra skador (ögonskada, skador mot näsa, skador mot mun, huvudskada samt elolyckor)
 • Förgiftningar

– Psykisk första hjälp

– Hälsofrämjande

– Förebyggandet av olyckor

FRK Första Hjälpen FHJ 2®

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Kursen FRK Första Hjälpen FHJ 2® är en mer djupgående kurs.

Denna kurs kräver att du skall ha FRK Första Hjälpen FHJ 1® intyget i kraft.

Kursinnehåll
 • Repetition av livräddande första hjälp
 • Återupplivning av barn, spädbarn och drunknad person
 • Första bedömning
  • Händelseinformation
  • Skademekanism
  • Uppskattning av medvetandet, andningen och blodcirkulationen
 • Förflyttning och nödflytt av den hjälpbehövande
 • Första hjälpen positioner och observation
 • Frakturer, ryggradsskada och huvudskada
 • Skador orsakade av köld och hypotermi
 • Insjuknande orsakat av värme
 • Mental första hjälp

Stay Alive - Livräddande första hjälp

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Om ni inte är i behov av Röda Korsets certifiering ordnar Stay Alive första hjälpen-kurser enligt eget utbildningsprogram.

I dessa första hjälpen-kurser planeras innehållet enligt era önskemål och behov. För att få kursintyg krävs en kurs på minst 2h.

Vanligaste kursen är Livräddande första hjälp 3h.

Kursinnehåll

– Agerandet i en nödsituation 

Första hjälpen vid: 

 • Medvetslöshet 
 • Livlöshet samt hjärt-, och lungräddning med rådgivande hjärtstartare 
 • Främmande föremål i luftvägarna 
 • Riklig blödning 
 • Störning i blodcirkulationen (chock) 

– Förebyggandet av olyckor

Stay Alive - Första hjälp för småbarnsföräldrar

Stay Alive Linda Haglund första hjälp

Första hjälpen-kurs för småbarnsföräldrar är en kurs som har anpassat innehåll, inför sommaren och inför vintern. Kursen passar åt föräldrar, mor-, och farföräldrar, eller till exempel till personer som sitter barnvakt.

Kursinnehåll
 • En oförutsedd händelse – nödsamtalet
 • Ett medvetslöst barn
 • Ett livlöst barn – återupplivning
 • Ett barn som kvävs
 • Förgiftning

+ Något av nedanstående:

 • Vad som kan höra hösten och vintern till
  • Kräksjuka, förebygg uttorkning
  • Feberkramp
  • Krupp
 • Vad som kan höra våren och sommaren till
  • Värmeslag, förebygg uttorkning
  • Olika bett
  • Sår och brännskador
0 +
personer utbildades inom första hjälpen 2023